TRZECI PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

2018.12.10

dn. 7-09.05.2019 r. wpłynęły oferty na zakup ruchomości.

dn. 13.05.2019 r. wpłynęła oferta na zakup ruchomości.

dn. 13.05.2019 r. wpłynęła oferta na zakup ruchomości.