Ogłoszenia i Przetargi

TRZECI PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

2018.02.14

TRZECI PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK BUDOWLANYCH ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH
„TOYA Development” Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. Akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego ogłasza TRZECI przetarg ciągły pisemny na sprzedaż działek budowlanych objętych Załącznikiem 1 oraz nieruchomość zabudową objętę Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Sprzedaży wraz z przypadającym dla każdej z nich udziałem 1/200 w nieruchomości wspólnej obejmującej infrastrukturę drogową w granicach działek gruntu 199/25, 199/26, 199/27, 199/28, 199/33, 199/34, 199/35, 199/36, 199/37 i 199/38 AM-1 obręb Kryniczno. Warunkiem udziału w przetargu jest  CZYTAJ DALEJ

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

2017.04.28

AKTUALIZACJA 2018.01.10

REGULAMIN SPRZEDAŻY
ruchomości
– w drodze przetargu – w postępowaniu likwidacyjnym
TOYA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie
z dn. 28 kwietnia 2017 roku
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotami sprzedaży są rzeczy wymienione w Załącznikach Nr 1 – 6 do niniejszego Regulaminu.
2. Warunki sprzedaży oraz zasady przeprowadzenia konkursu określone zostały w niniejszym Regulaminie Sprzedaży.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu, a treścią zapytań ofertowych (bądź treścią informacji przekazywanych potencjalnym oferentom w innej formie), za obowiązujące uznaje się postanowienia Regulaminu Sprzedaży w wersji na dzień składania zapytań lub ofert. CZYTAJ DALEJ