Ogłoszenia i Przetargi

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

2017.04.28

AKTUALIZACJA 2019.02.02

dn. 04.02.2019 r. wpłynęła oferta na zakup płyt drogowych

REGULAMIN SPRZEDAŻY
ruchomości
– w drodze przetargu – w postępowaniu likwidacyjnym
TOYA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie
z dn. 28 kwietnia 2017 roku
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotami sprzedaży są rzeczy wymienione w Załącznikach Nr 1 – 6 do niniejszego Regulaminu.
2. Warunki sprzedaży oraz zasady przeprowadzenia konkursu określone zostały w niniejszym Regulaminie Sprzedaży.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu, a treścią zapytań ofertowych (bądź treścią informacji przekazywanych potencjalnym oferentom w innej formie), za obowiązujące uznaje się postanowienia Regulaminu Sprzedaży w wersji na dzień składania zapytań lub ofert. CZYTAJ DALEJ