Ogłoszenia i Przetargi

Oferta sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp.k. w likwidacji

Likwidator spółki TOYA Development Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego zaprasza do składania ofert zakupu przedsiębiorstwa spółki, którego majątek obejmuje m.in.:

1. Pole golfowe wraz z kompletną infrastrukturą (łączna powierzchnia obiektu wynosi 136 ha);

2. Działającą przez cały rok restaurację, na którą składają się:

    • sala główna restauracji o powierzchni 290 m2;
    • sala klubowa o powierzchni 220 m2;
    • sale konferencyjne o powierzchniach: 170 m2, 90 m2 oraz 40 m2;
    • taras o powierzchni 700 m2;
    • Grill House z barem i tarasem o powierzchni 200 m2;
    • namiot bankietowy o powierzchni 200 m2;

3. Profesjonalny sklep z artykułami dla golfistów;

4. Akademia Golfa

Lokalizacja:

Kryniczno, ul. Rakowa 5

Gm. Wisznia Mała

Sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji

10 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA LIKWIDOWANEJ SPÓŁKI ORAZ ODPOWIEDZI

aaa

1.  Co wchodzi w skład przedmiotu sprzedaży?

2. Jaka jest cena przedmiotu sprzedaży?

3. Kiedy możliwy jest zakup przedsiębiorstwa?

4. Jaki charakter mają publikowane przez likwidatora informacje o sprzedaży przedsiębiorstwa likwidowanej spółki?

5. Czy konieczne jest zabezpieczenie złożonej oferty (wadium)?

6. Czy przedsiębiorstwo spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji obecnie funkcjonuje?

7. Jakie wyniki finansowe osiąga przedsiębiorstwo Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji?

8. Czy dopuszczalne są inne niż zakup formy nabycia przedsiębiorstwa (dzierżawa, leasing)?

9. Czy spółka Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji posiada niezaspokojone zadłużenie względem innych podmiotów lub instytucji?

10. Czy sprzedaż przedsiębiorstwa spółki Toya Development Sp. z o.o. sp. k. w likwidacji związana jest z realizacją jakichkolwiek praw pierwszeństwa nabycia lub pierwokupów ustawowych na rzecz instytucji publicznych?

aaaaa

Więcej informacji odnośnie przedmiotowej oferty można uzyskać pod nr tel. 503 448 402 lub pod adresem kancelaria@syndyk-switalski.pl

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

2017.04.28

AKTUALIZACJA 2020.06.16

WPŁYW OFERT

REGULAMIN SPRZEDAŻY
ruchomości
– w drodze przetargu – w postępowaniu likwidacyjnym
TOYA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie
z dn. 28 kwietnia 2017 roku

(aktualizacja z dn. 11.04.2019)

      §1 Postanowienia ogólne

1.Przedmiotami sprzedaży są rzeczy wymienione w Załącznikach Nr 1 – 6 oraz 8 do niniejszego Regulaminu.

2.Warunki sprzedaży oraz zasady przeprowadzenia konkursu określone zostały w niniejszym Regulaminie Sprzedaży.

3.W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu, a treścią zapytań ofertowych (bądź treścią informacji przekazywanych potencjalnym oferentom w innej formie), za obowiązujące uznaje się postanowienia Regulaminu Sprzedaży w wersji na dzień składania zapytań lub ofert.  CZYTAJ DALEJ