Ogłoszenia i Przetargi

PRZETARG NA PRZEDSIĘBIORSTWO TOYA DEVELOPMENT

dn. 15/06/2018 wpłynęła kontroferta dot. 199/247 oraz 199/23

2018.03.12

AKTUALIZACJA 2018.12.10

dn. 18/06/2018 wpłynęła kontroferta dot. A III 2.5.

Uprzejmie informujemy, że wszelkie oferty na nabycie nieruchomości gruntowych zgodnie z Regulaminem Przetargu z dnia 14.02.2018 r. składane począwszy od dnia 1 lipca 2018 r. rozpoznane zostaną po dniu 17 sierpnia 2018 r. Oferenci zostaną poinformowani o przyjęciu, przebiciu lub odrzuceniu złożonych przez nich ofert niezwłocznie po ich rozpoznaniu.

PRZETARG CIĄGŁY NA SPRZEDAŻ

SKŁADNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

„TOYA Development”

Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

Obejmującego

UZBROJONE DZIAŁKI BUDOWALNE O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 12,2920 ha

z kompletną infrastrukturą osiedla mieszkaniowego, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową i usługową

oraz

funkcjonujące 27 – dołkowe

POLE GOLFOWE KLASY MISTRZOWSKIEJ O ŁĄCZNEJ POWIEZCHNI 140,2539 ha

wraz z zapleczem szkoleniowo –treningowym, domem klubowym, restauracją, specjalistycznym sklepem

 

Likwidator  spółki

TOYA Development

Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

z siedzibą w Krynicznie, gmina Wisznia Mała,

w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt WR IX Ns – Rej KRS 3385/15/105

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej  Wydział Gospodarczy IX Krajowego Rejestru Sądowego

ogłasza  przetarg pisemny  ciągły

na sprzedaż  składników przedsiębiorstwa

wchodzącego w skład masy likwidowanej spółki TOYA Development  Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji

CZYTAJ DALEJ

 

PRZETARG NA SPRZEDAŻ RUCHOMOŚCI

2017.04.28

AKTUALIZACJA 2018.12.12

REGULAMIN SPRZEDAŻY
ruchomości
– w drodze przetargu – w postępowaniu likwidacyjnym
TOYA DEVELOPMENT Sp. z o.o. Sp. k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie
z dn. 28 kwietnia 2017 roku
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Przedmiotami sprzedaży są rzeczy wymienione w Załącznikach Nr 1 – 6 do niniejszego Regulaminu.
2. Warunki sprzedaży oraz zasady przeprowadzenia konkursu określone zostały w niniejszym Regulaminie Sprzedaży.
3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności między treścią niniejszego Regulaminu, a treścią zapytań ofertowych (bądź treścią informacji przekazywanych potencjalnym oferentom w innej formie), za obowiązujące uznaje się postanowienia Regulaminu Sprzedaży w wersji na dzień składania zapytań lub ofert. CZYTAJ DALEJ