Chęć udziału w imprezie prosimy zgłaszać w recepcji Toya Golf

21 października 2017 Start godz. 19:00