REGUŁA LOKALNA PODCZAS TURNIEJU: PICK AND PLACE – Piłkę leżącą na fairway’u można podnieść, po uprzednim zaznaczeniu miejsca, oczyścić i odłożyć w to samo miejsce.

Grand Final BMW Team Toya Grand Prix oraz Mistrzostwa Toya Golf & Country Club odbędą się w dniach 21-22 października na polu golfowym Toya Golf & Country Club. W dwudniowej rywalizacji weźmie udział blisko 100 golfistów.


Toya Golf & CC Wrocław